پنج شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰

دستگاه ریبون بلندر اسانس پاش

ریبون بلندر

دستگاه ریبون بلندر اسانس پاش با توجه به سفارش چند کارخانه مواد خوراکی برای میکس مواد و همچنین اضافه کردن کمی اسانس به آن ها طراحی و تولید گردید.

این دستگاه دارای پر قدرت ترین پره ها و تیغه های استیل هستند و با سرعت بسیار زیاد مکانیزم پودر کردن مواد را انجام داده و همچنین همان جا اسانس را هم به محصول اضافه نموده و آماده رفتن برای خط بسته بندی با دستگاه های بسته بندی مواد شده.

ریبون بلندر

میکسر پودر یا ریبون بلندر

در واقع دستگاه ریبون بلندر همان عملیات میکس کردن پودر را نیز انجام میدهد این دستگاه با توجه به پره های برنده که طوری طراحی شده که با حرکت مخالف پره ها به داخل به سرعت ماده را در هم شکسته و پودر می کند و به دلیل حرکت چرخشی که ایجاد می کند از دو سمت به ماده فشار آورده و آنرا پودر میکند.

طراحی دستگاه ریبون بلندر اسانس پاش

دستگاه میکسر لبنیات مانند کشک که نیاز به پودر شدن با این دستگاه ها به صورت یک دست را دارند.

دستگاه ریبون بلندر ، میکسر پودر با مخزن گردان حرفه ای تهیه شده با استیل ۳۰۴ و مخزن با استیل ۳۱۶

گروه ماشین سازی به آفرین تولیدکننده انواع میکسر صنعتی برای تمامی مشاغل و صنعت ها می باشد.

پروانه های ریبون بلندر

به پره های برنده این دستگاه که به صورت افقی و خلاف جهت هم کار می کنند پروانه های دستگاه ریبون بلندر می گویند که کند نشدن بعد از مدتی کار این دستگاه که بیانگر جنس خوب استیل و طراحی دقیق کارشناسان ما می باشد.

دستگاه میکسر پودر یا ریبون بلندر

برای ترکیب بهتر پودر به صورت خیلی دقیق و بدون هیچگونه خطا برای کارخانجات بزرگ از این دستگاه ریبون بلندر یا میکسر پودر حرفه ای استفاده می کنند.

میکسر پودر

تازه ترین ها