دستگاه پرکن مایعات

بسته بندی

دستگاه پرکن مایعات دستگاهی است جهت دقت و سرعت بخشیدن در خطوط بسته بندی صنایع مختلف و مناسب برای پر کردن حجم یا وزن مشخصی از مایعات با  چگالی و ویسکوزیته متفاوت.  انتخاب دستگاه پرکن مایعات امری پیچیده است، از این رو توصیه می شود که برای انتخاب درست دستگاه متناسب با محصول خود، حتما با مشاورین ما مشورت نمایید تا باعث افزایش بهره وری در تولیدات شما باشد .

انواع دستگاه های پرکن مایعات

  1. دستگاه پرکن مایعات ثقلی
  2. دستگاه پرکن مایعات پمپی
  3. دستگاه پرکن مایعات سیلندر پیستونی